HIERONYMI GABVCINII
FANESTRIS MEDICI, AC PHILOSOPHI.

DE COMITIALI MORBO.Texte latin (format HTML) transcrit de l'édition de 1561 (B.N.F., Gallica)
Traduction en français

Préface                       
Livre I   (pages 01-34)
Livre II  (pages 34-56)
Livre III (pages 56-99)INDEX

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V X Z

Hieronymi Gabucinii,...de comitiali morbo libri III
INDEX RERVM OMNIVM VEL SCITV OPORTVNARVM,
VEL LECTV DIGNARVM, QVAE HIS TRIRVS CONTI-
nentur libris, quo quod quisq; uelit, omnem citra laborem facillime consequatur.A
ABSCESSVS qui sint, qui comitialè morbú curãt. 51 et 54
Absynthij usus quali stomacho utilis. 97
Abstergentium medicamentorum a secantibus differentia. 79
Acacia comitiales arguit. 96
Acetum neruis noxium. 77
Accessionis comitialis principiú latens. 26
Acutus quare dicatur morbus. 25
Acutú morbú insequitur acuta febris. 25
Acutus morbus qui, & eius terminus ex Celso. 25
Actuarij, & Galeni dissidium de cenæ ac prandy quantitate. 68. 69
Actuarij sal purgatorius comitialibus utilis. 81
Actuarius Galeno, Razæ, & Auicennæ posterior. 69
Actuarij, & Galeni dissidium in qua cerebri parte fiat comitiale malum, & concilium. 22
Actuarij mos in uictus ratione præscribenda. 69
Adolescentis comitialis lege consortij a stomacho facti exemplum, et eius casus. 8
Adolescente Spetiam comitiales fieri, & quare. 29
Adolescentes comitiales ætatis mutatione liberari. 51
Adultorum habitus doloris patiens. 86
Actius Antiochenus summus uir. 2
Aer quæ contineat. 59
Aer qualis esto in comitiali malo curando. 60.
Aeris tenebrosi noxa. 59
Aφονια qui casus. 71
Aphroselini lapidis ramenta comitialibus utilia. 92
Agaricum comitiales purgat. 95
Agninum fel comitialibus subuenit. 93
Agricolam usu fieri, non eloquentia. 57
Aγνοια quid fit, & eius caussa. 36
Alexandri Magni in India uisum. 33
Alexandri Magni de Venere dictum. 61
Alexandri Magni de cena ac prandio dictum. 61
Alexandri Tralliani experimentum, quod ab accessione comitiali liberat. 83
Alexandri Trall. sententia de crassorum ac lentorum succorion purgatione. 81
Alex. Trall. Linctuarium comitialibus utile. 87
Alex. Trall. de capitis ustione snia. 95
Alex. Trall. de lapidis Armeni usu sententia. 92
Alberti Magni de passeribus sententia. 33
Alexiteria. medicamenta quo quomodo agant. 88
Alexipharmaca. medicamenta quo quomodo agant. 88
Alimentum quod uni, alteri uenenum. 21
Allium comittales adiuuat 95
Alui ductio, & uomitus in comitiali malo curando perangenda ante missionem sanguinis, si fieri possit. 72
Altheæ decoctæ succus cõitialib. utilis. 95
Altrix animæ facultas quando potissimum uigeat. 11
Amara omnia pectoris uitijs idonea. 78
Ambulationes comitialibus utiles. 60
Amygd. nuces amaræ cõitialibus utiles. 95
Ammoniacum comitiales adiuuat. 95
Anacheti filij comitialis exemplum. 49
Anatis caro tertij ordinis incoctione. 66
Angeli Politiani miscellaneorù natura. 17
Anguium senecta comitiales adiuuat. 93
Anguium ingenium un præripiendo comitialibus remedium. 92
Annibalis apud Ephesum exulis in Phormionem responsum. 34
Aninbal clarus apud omnes. 34
Animi perturbationes quæ. 38
Animi perturbatiões comitialib. noxiæ. 61
Animi deliquium comitialis morbi caussa. 84
Anisum illitum comitiales ab accessione liberat. 96
Anisum manu retentum comitiales adiunat. 92
Anonidis radix comitialibus utilis. 95
Anseris caro in tertio coctionis ordine. 66
Anthillis comitalibus utilis. 94
Antiochi Hieræ usus in comitialibus. 80
Apium syluestre comitiales arguit. 62
Aπνοια quid fit. 45
Aponi halucinatio in primum tricesani sexti problema. 17
Apophlegmatisimis an initio comitialis morbi uti possimus. 76. 77
Apophlegmatisimis quid fit, & eius usus modus. 90. 91. 92
Aprini testes, urina comitialibus subueniunt. 93
Aquæ generatio ex Aristotele quæ. 30
Aquæ calidioris perfusio, &
Aquæ fluentis conspectus comitialis morbi caussa. 59. 61
Aquilonis uenti natura. 34
Aquilo, uentorum saluberrimus. 34
Aranei parietum suffumigium comitiales arguit. 96
Aretæi methodus urendi caput. 94
Aretæi cathalogus notarú comitialis morbi. 42. 50
Arctæi laus. 36. 50
Aretæus cappadex summus uir. 2
Arietù testes comitiales adiuuant. 93
Aristolochiæ radix comitialibus utilis. 95
Aristotelis sententia de comitialis morbi caussa, & eius confutatio. 13
Aristotelis locus in problematis declaratus. 16
Aristotelis setentia cur feminæ minus hominibus comitiales fiunt. 30
Aristotelis locus restitutis in problematibus. 17
Aristotelis fcribendimos receptus, & eius in scribendo laus, & quo genere scribendi usus fuerit. 97
Aristotelis de assis, et elixis snía. 67
Archigenis hieræ usus in comitiali morbo. 80
Archigenis sententia de morbis longis & acutis. 26
Armenij lapidis facultas in purgando humore nigro. 92
Armenij Lipidis ramenta comitialibus utilia. 93
Arteriæ palpitant. 41
Arteriæ sectio periculù uitæ infert, doloremq; parit. 62
Articularis morbus longus. 24
Articulares dolores calidos in senecta dissolui posse quandoque. 29
Assa & elixa qua ratione humectare credantur. 67
Asclepiadis de uictus ratione sententia. 62. 63
Assidentes notæ quæ. 35
Asyncritõ medicamétù comitialibus utile. 88
Asinus ad lyram, prouerbium. 2
Asini frons cuti adligata comitiales liberat. 92
Asini cerebrum, iecur, testes comitialibus utilia. 93
Asini maris nigriq; cor comitialibus subuenit. 93
Astra flante austro hebetiora, quare. 32
Astrorum motus ad morbos progignendos, tum producendos, tum etiam profligandos facere. 18
Attagenæ in coctionis facilitate primi ordinis. 65
Attoniti morbi caussa ex Aristotele. 11
Attonitum morbus communis sensus affection esse qui dicant. 22
Attonitum morbum an comitialis antecedat. 22
Attoniti quare potissimum moriantur. 22
Attonito in morbo uehementi cor quoque lædi. 22
Attonitus morbus longus. 30
Attonitus morbus acutus sine febre. 24
Attoniti & comitialis in acutie differentia. 25
Attonitus morbus an habeat principium. 26. 27
Attonitum morbum in senectute coctionem non assequi. 30
Attonitus hyemalis morbus. 31. 59
Attoniti morbi nota dolor capitis, et qui. 42
Attonito in morbo uocem lædi quare. 45
Attoniti, & comitialis, & soporis differentia in spirationis difficultate. 46
Attoniti & comitialis in accessionibus differentia. 46
Attonitorum pulsus qui. 50
Attonitus an i paralysin desinat. 52
Attonitus morbus excubandi modo supino. 60
Attonitus & comitialis affines morbi. 68. 69
Attonito in morbo sangus mittendus quaratione. 69
Atrabilis morbus longus. 24
Auerhoi sentétia de comitialis morbi caussa. 11. & eius improbatio. 14
Auerrhous Aristotelis maximus æmulator. 11
Auerrhoi experientia, & doctrina. 66
Auerchoi sententia de materia uenenosa in utero mulieris progenita. 20
Auerhoi & Auicennæ, & aliorium de coturnicum carne dissidium. 33. 67
Auersio quot modis fiat. 76
Auicennæ dissidium in matricis suffocatione, & concilium. 8
Auicennæ de comitialis morbi materiali caussa sententia. 14. 15
Auicennæ locus declaratus. 25. 26
Auicènæ, Galeni, Razæ, Auerrhoi, Plinijq; dissidium de coturnicum carne. 33. 67
Auicennæ locus deprauatus ac restitutus ex Paulo. 38
Auicennæ confufio in explicandis comitialis morbi notis. 42
Auicennæ incõftantia de fopore comitiali accefsione peracta. 48
Auicennæ Galeniq; dissidium an comitialis morbus in paralysim dessinat, & concilium. 52
Auicennæ & Zoar dissidium de pane calido esitando. 65
Auicennæ locus restitutus. 65
Auicennæ et Galeni difsidium de columborum carne, & eorum concilium. 66
Auicennæ & Actuarij dissidium de cenæ ac prandij quantitate. 68. 69. 70
Auicennæ locus declaratus. 96
Auicennæ halucianato. 95
Auicennæ inconstantia, & concilium. 96
Aurea Mefuæi catapotia purgãtia, & eorum ufus. 80
Aureum Alex. medicamètum ad comitiales. 88
Aurum comitialibus prodesse brachio adligatum an uerum fit. 90
Aurium sonitus caussæ. 39
Auster dissoluit omnia, ac liquat. 32
Auster post aquilonem per flans fluxiones parit. 49
Auster quare uina perturbet. 32
Auster nõ magnus statim spirat. 32
Austri natura & effectus. 33
Australe tempus attonitos ac uertigines parit. 59
Autumnus comitialib. pniciofus. 59
Autumni inæqualitas. 31. 59
Autùnus comitialis morbi ferax. 31
Autumnus morbis ex corruptione factis persimilis. 31

B
BACCARIS radix comitiales adiuuat. 85
Balineæ naturales an comitialibus utiles, & quibus, & quæ, & earum facultates. 98
Brassicæ facultas comitialibus utilis. 64
Brassica tremori utilis. 64
Brassica neruos tuctur. 64
Brassica ebrietatem arcet. 64
Bellerophõtis melãcholici casus. 18
Betonicæ radices uomitù citant. 76
Betonicæ comitialibus prodest. 94
Bilis quos capitis morbos pariat. 16
Bitumen comitiales arguit. 95
Boatus in comitiali accessione caussa. 45
Bulbus uomitum ciiat. 76

C
CADVCVS morbus qui. 4
Calaminthæ usus in affectibus capitis frigidis concoquendis. 78
Calida, ac sicca edulia comitialibus idonea. 64
C. Caligula puer comitialis, & melancholicus. 16
Calcitrant pedibus comitiales. 44
Calor ingens, qui præcessit, comitialis mali caussa. 60
Caluæ adustio periculù uitæ infert, doloremq; excitat. 62
Calui ex caluis quare nascãtur. 34
Cambyses comitialis ab atro humore. 16
Cameli cerebrum, fel, & e fimo cinis comitialibus subueniunt. 93
Cameleon oleo iucoctus comitialis ab accessione liberat. 96
Cancamù comitialibus subuenit. 95
Canis ossa tantù depasti stercus comitialibus utile. 94
Canis stercoris suffumigium comitiales arguit. 94
Canis rabidi uirus quare non illico hominem rapiat. 21
A Cane rabido commorsi post plures mèses superuiuunt. 21
Ex Cantaridibus synapismus quomodo fiat, & eius usus modus. 88
Capparum usus comitialibus necessarius. 63
Capparum facultates. 63
Cappares stomacho insensi, & quomodo corrigantur 63
Capi in caueis saginati comitialibus noxy. 62
Capi gallinacei caro primi ordinis in coctione. 66
Capitis doloris in comitiali morbo caussa. 37
Capitis dolor comitialis morbi nota. 37
Capitis repletionis caussa. 38
Captis grauitas comitialibus adest. 37
Capitis dolor comitialis morbi a stomacho facti nota. 42
Capitis doloris differentia a stomacho facti, & in capite primario affectu existentis. 42
Caput non prius fricandum in comitiali malo. 61. 86
Capitis frigidum dolorem quare Razes non distinxerit a quo humore proueniat. 70
Ad Capitis antiquum dolorem errhina. 91
Capitis roboratio quãdo adeunda in comitiali malo. 92
Capitis ustio in comitiali morbo curando. 91
Caput inurendi methodus. 94. 95
Caput roborantia medicamèta. 92
Capræ cerebrù comitialib° utile. 94
Capræ iecur cornu comitiales exuscitat accessiones. 62
Capræ comitiales cur fiunt. 67
Caprarum comitialium notæ. 33
Capris sacerdotes abstinuisse olim 33.
Carnes in cibis quæ expetantur. 66
Carnes comitialibus idoneæ. 66
Carnes animantium quanto tempore præmortuæ esse debeãt, prius quam esitentur. 70
Carnium per ætates differentia. 66
Carnium animãtium, quæ uolatu fidunt, ordines in coctione. 66
In Caro morbo an sanguis mittendus, & quæ uena secanda in curatione, & quæ in præseruatione. 71. 72
Cartilagines non palpitare. 41. 64
Castanearum facultates. 64
Catalepsi uox læditur. 45
Catalepsios differétia a catocho et comitiali. 22
Catalepsim cõmunis sensus affectú esse quæ dicant. 22
Cataplasmata quæ, & eorum usus in comitiali malo curando. 93
Catapocia coccia Razæ. 80. 87
Catapocia ex aloe comitialibus utilia. 80
Kαταπτωσις  quid fit. 27
Catochi, & comitialis morbi differentia. 22
In Catocho sanguis an mittendus, et quomodo, & quando. 71. 72
Catulus lactès comitialibus subuenit. 93
Caussa interna, abditaq; cadè. 59
Caussa externa, et euidès cadè. 59
Cranij ossis usus in comitiali morbo abigendo. 93
Cedrides comitiales liberat nidore ab accessione. 96
Calistatus maxime obseruandus in quouis curando morbo. 32. 58
Celsi sententia de comitialis morbi longitudine. 24
Cæna an prandio maior. 68
Cæna antiquis prandio maior. 69
Cænãpràdio minorè Actuario. 69
Cæna in comitialibus qualis. 69
Centum capita herba comitialibus subuenit. 94
Centunculus herba comitiales adiuuat. 95
Cephalalgia quare capitis partes minus quàm in Cephalæa imbecillæ. 37
Cephaleæ curatio eadem et a nigro et a pituitoso humore factæ. 70
Cephalæam calidam in senecta dissolui aliquando. 29
Cephalicum aridum medicamentum capitii perutile. 93
Cepa propria quadam facultate cerebrum perturbat. 63
Cerebri imbecillitati medicamétum optimum. 88
Cerebri motum stomachi motui per similem in comitiali conuulsione. 19
Cerebri noxa in humido cæli statu. 32
Cerebrú comitialis morbi sedes. 21
Cerebri sinus ampliores reliquis eius partibus. 22
Ceruini cornu ramenta comitiales arguunt. 95
C. Iulius Cæsar comitialis. 7
C. Iul. Cæsar cephalalgicus 7
C. Iul. Cæsar libidinosus. 7
C. Iul. Cæsar dictator. 7
C. Iul. Cæsar ubi locorum primum comitiali morbo laborauit. 7
C. Iul. Cæsar quomodo a comitiali morbo sese tutatus fuit. 7
C. Iul. Cæsar comitialis a nigro humore. 16
C. Iul. Cæsar melanchlicæ temperaturæ. 16
Cæsii ex cæsiis quare nascãtur. 34
Cibi comitialium quales. 61
Cibi potusq; de ratione quæ, et quot quærenda. 62
Cibis quatenus uti debeamus. 62
Cibi qui utiles, qui inutiles. 62. 65
Cibi quo modo calidiores, uel frigidiores fiant. 67
Cibi multiplices facultate dissimiles uètris turbationè afferút. 79
Ciborum triplex conditum. 67
Ciceronis scribendimos. 57
Ciconiæ simus comitiales adiuuat. 93
Cydonitim fumendi tempus. 64
Cyprinum oleum uomitù citat. 76
Clysteris ex albo ueratro descriptio ad uomitum ciendum. 76
Clisterum usus comitialibus utilis et eorum natura. 73. 74. 75
Clysteris decocti descriptio. 87
Crises Lunæ motum infectari qui dicerent. 45
Coccia catapocia unde dicta. 80
Coccia Razæ nuncupata comitialibus utilia. 80
Cochlearum cinis comitialibus subuenit. 94.
Coctionè significãtes notæ quæ. 35
Colymbades oliuæ comitialibus utiles. 63
Colocynthis comitiales purgat. 95
Colocinthidis dilutum ad uomitum proliciendum. 75
Color corporis exuperãtem prodit humorem quomodo. 38
Columbæ caro primi ordinis in coctione. 66
Columborum genus duplex. 66
Columbi ucteris et maris caro comitialibus utilis, & paralysi. 66
Coma communis sensus affectum esse qui dicant. 22
Commentarius de podagra in ampliss. Cardinalis Fanestris gratiam scriptus. 78
Comitialis morbus in iuuentute curatus. 2
Comitialis morbus qui dicatur, & unde, & quot modis. 59
Comitiales homines qui dicantur. 3
Comitialiter aduerbium. 3
Comitiales quare abominabiles. 3
Comitialis morbus quare despuitur. 3. 83
Comitialis an morbus, an symptoma. 4
Comitialis conuulsionis casus. 4
Comitialis morbus quid fit. 5
Comitialis morbus qua cerebri parte fiat. 5. 16. 21. 22. & 46
Comitialis quare curatu cõtumax. 5
Comitialis non diuinus, et quare ita dici cœptus. 6
Comitialis quib. naturis obueniat. 6
Comitialis morbi causæ quot. 6
Comitialis, & sternutamentum affines morbi. 6
Comitialis morbi duo prima genera. 6
Comitialis morbi lege consortij ab aliqua corporis parte facti differentia duplex. 6. 7. 8
Comitialis morbi lege cõsortij a stomacho sacti caussæ quator. 7
Comitialis morbi a stomacho facti exemplum. 7
Cõitiales clarissimos uiros fuisse. 7
Comitialis morbi a cruris consortio facti exemplum. 7
Comitialis iuxta circuitù mouetur. 8 et qd naturali motu mouetur. 58
Comitialis morbus ex coli dolore. 8
Comitialis ex intestinis ob lùbricos ea occupantes. 9
Comitialis a liene et præcordijs. 9
Comitialis morbus a uertebris spinæ. 9
Cõitialis morbus ab humerali osse. 9
Comitialis morbus a toto corpe. 9
Comitialis a percussione, aut diuisura mebranarum cerebri. 9
Comitialis ex aquæ fluentis conspectu. 60
Comitialis morbus a nimio timore. 9
Comitialis morbi asymptoma fit. 9
Comitialis quum sit symptoma quare morbus dicatur, & an eundem locum inuadat, quem morbus. 9
Comitialis morbi primogenio affectu facti caussa. 9
Comitialis morbi lege consortij a stomacho facti caussa. 9
Comitialis morbi ab aliqua corporis parte facti caussa. 9. 19
Comitiales conuulsiones ab aliqua corporis parte facti læsa quales. 10
Comitialis morbi eã multiplex. 10
Comitialis morbi externæ caussæ, et earum diuisio. 10
Comitialis morbi internæ causse, & earum numerus. 10
Comitialis morbi caussæ materiales, & effectrices. 10. 77
Comitialis mali caussa ex libro de statibus, & eius improbatio. 10. 11. 13
Comitialis mali caussa ex Aristotele, & eius confutatio. 11
Comitiales an noctu potius conuellantur, ut sentit Aristoteles, an potius interdiu. 11
Comitialis somno persimilis Aristoteli. 11
Comitialis ex unguento hydrargyro facto pro lue uenerea curando adhibito factus secundum non nullos & eorum sententiæ improbatio. 12. 15
Comitialis conuulsionis discussio uelox. 12. 21. 58
Comitialem morbum a Dæmone fieri qui dicant. 15
Comitialis morbi materia. 15. 16. 38. 52
Comitiales plerunq; melancholici, & contra melancholici comitiales. 16
Comitiales pueros ex nigro humore fieri non fosse aduersus nonnullos. 17
Comitiales morbus pueris familiarissimus. 17. 30
Comitialis morbus sacer ab Hercule dictus, idest, magnus. 17
Comitialis morbus ex sanguinis narium suppressione qui statis quibusdam temporibus fluere solebat. 18
Comitialis ex hæmorroidú suppressione, quæ statis temporibus fluere solebant. 18
Comitialis morbi caussa ex astrorum motu. 18
Comitialem morbum sensus communis affectum esse qui dicant. 22
Comitialis a catocho, & catalepsi differentia. 22
Comitialis & ueræ conuulsionis differentia. 23. 24
Comitialis & uertiginis differentia. 24
Comitialis & attonitus morbo affines. 68. 69
Comitialis an acutus fit morbus & propterea breuis, an longus & propterea salubris. 24. 52. 55. 81. 83
Comitialis acutus sine febre morbus. 25. 81
Comitialis differentia duplex in grauitate. 25
Comitialis morbi tempora, & quomodo cognoscantur. 22. 26. 27
Comitialis post 25. annum an hominem rapiat. 28
Comitialis morbus in senibus non cõcoquitur. 29. & quos casus pariat. 30
Comitiali malo homines magis quã fœminas arripi. 30
Comitialis quo tempore anni magis fiat. 31. 59
Comitialis in autumno facti et in uere caussa. 31
Comitialis qua temporum constitutione fiat. 32
Comitialem morbum in uentorum mutationibus fieri. 32
Comitialis an hæreditarius fit morbus. 33
Comitialis morbi cõmunes notæ ac propriæ. 35
Comitialis morbi notarum genera. 35.
Comitialem præcedentes notæ ex Aretæo, ac Paulo. 35
Comitialem præcedit. Incubo. 36
Cõitialis interdiu infensus. 36.40
Comitiales homines quare tristes ac mæsti. 36
Comitiales quare iracundi. 38
Comitiales quare despectui habeantur. 38
Comitialis morbi primogenio affectu facti notæ. 39. & a quo humore. 40
Comitialis morbi lege cósortij ab ali qua corpis parte facti notæ. 39
Comitiales conuulsiones uenereus somnus præsagit. 39
Comitialis futuræ conuulsionis notæ ex noctis præcedentis inquietudine. 40
Comitialis notæ præcedentes facti morbi ob sanguinem suppressum qui stato ipe fluere solebat. 40
Comitialis morbus a pituita crudiore lethalis. 40
Comitialis morbus a pituita salsa leuior, quàm a cruda. 40
Comitialis morbi a sanguinis fæce facti notæ. 40
Comitialis a bile facti notæ. 40
Comitialis ab affecto stomacho notæ. 40. 41. 42
Comitialis ex præcordiorum palpitatione facti notæ. 41
Comitialis ex aliqua corporis parte facti notæ. 42. & eius duplex initium.  
Comitialis ab utero facti notæ. 43
Comitialis ab intestinis facti notæ. 43.
Comitialis Coli uitio facti notæ. 43
Comitialis a Liene notæ. 43
Comitialis a præcordijs facti notæ. 43.
Comitialis ab uniuerso corpore facti notæ. 43
Comitialis conuulsionis mox futuræ notæ. 43
Comitiales cõuulsiones futuras ignorantes ægroti in multas incidunt pericula. 43
Comitialibus accessionibus inuadendi an sese percipiant conuellendos esse. 43
Comitialis ac sternutamenti differétia. 44
Comitialium hominum mores in accessiones. 44
Comitialis conuulsionis initij spectaculum horrendum. 81
Comitialis conuulsionis imminentis notæ. 44
Comitialis conuulsionis finis qui. 81
Comitiales quare conuulsionis statim initio concidant. 44
Comitiales homines quare cõuellantur in accessionibus. 44
Comitialis conuulsionis discussio uelox quod. 45
Comitiales quo modo resipiscantur ab accessione. 48. 49
Comitiales accessiones multifariam uariari. 45
Comitiales quare in conuulsione neque uident, neque audiunt, neq; ullo sensu quidquam percipiunt. 5. 45.
Comitialis, soporis, & attoniti differentia in spiratione. 46
Comitialis & attonitæ conuulsionis differentia. 46
Comitialem post accessione quo modo habeant ægroti. 49
Comitiales an eorum, quæ in accessione peracta sunt, reminiscantur. 49
Comitialium pulsus quales. 50
Comitialis morbus quot modis terminum suscipiat. 51
Comitialis an in paralysim desinat: & eorum morborum differentia. 52
Comitialis in paralysim finitus morbus nunquam authori uisus. 53
Comitialis an omnibus curatu contumax. 54. 55
Comitiales hydropici incurrabiles. 55.
In Comitiali malo motrix, et sensilis facultates quo modo lædantur. 5
In Comitiali malo quare totum conuellatur corpus, & quo ordine partes conuellãt. 5
In Comitiali malo neruorum ad suã originem inuita refractio an perpetua, aut temporaria. 5
Comitialè morbum curandi methodus cæteris capitis frigidis affectibus communis. 58
Comitialis medicatio instabilis. 58
Comitialis mali noxæ. 58
Comitialis portentosum morbi genus. 58
Comitialis morbus an curari queat. 58.
Comitialem morbum curandi ratio. 60. 77
In Comitiali malo uere purgatio facienda. 59
Comitialis mali primogenio affectu in capite facti curatio eadem a quauis caussa fuerit. 15. 70
In Comitiali morbo an sanguis mittendus consideratio. 71
In Comitiali malo post uenam sectã corpus uniuersum purgandum, & quibus medicamentis. 72
In Comitiali malo curando non cunctandum. 81. 84
In Comitiali malo curando concoctio ac purgatio sæpe repetenda. 81
Comitialium conuulsionum in pueris medicamenta. 82
Comitialium puerorum cõuulsæ partes quo modo tractandæ. 82
Comitialis puerorum conuulsionis in statu quæ peragenda. 83
Comitiales pueri quomodo ab accessione excitandi. 83
Comitiales pueri post peractam accessionem quomodo curandi. 84
Comitialium puerorú accessionem futuram curandi methodus. 86
Comitialis pueri melancholici téperamento curatiua methodus. 86
Comitiales adultos curãdi ratio. 86
Comitiale malum non nisi ualidissimis præsidijs discuti potest. 94
Comitialis morbus perpetuus tum fuerit, quum million auxilij genus opitularit. 96
In Comitiali morbo leuando uictus ratio. 96
Comitialem morbum consortij lege a stomacho factum curandi methodus. 94
Comitiali ab accessione quæ liberèt medicamenta. 96
Comitialem morbum ab aliqua corporis parte enatum curanda ratio. 97
Concoctio in comitiali morbo in quibus perficiatur. 77
Concoctu difficiles cibi comitialibus noxij. 64
Concoctu facile imum subire uentrem. 65
Condita quare inutilia sint, quum per sese probi sint succi. 63
Conyzæ paruæ flos comitiales adiuuat. 53
Conuulfio ex nimia uacuatione pessima. 51
Corallium gestatum comitiales adiuuat. 89
Cordis tremor comitialis morbi nota a stomacho facti. 42
Cor stomacho consentire ac compati. 41
Cor palpitationem pati. 41
Cor in attonito uehementi morbo lædi. 23
Cornu caprillum comitiales arguit. 95
Corporis status non arbitrarius qui Paulo in comitialibus hominibus. 36
Coturnices in Italia quare conuulsionem, ueluti Athenis, non pariant. 67
Coturnices an comitialibus sint exusu. 66
Coturnices an comitiales siant. 70. 67
Crocodili terrestris intestina comitialibus utilia.  
Crocyum] comitialibus pro prima substantia noxium. 63.64 
Crocus   ] comitialibus pro prima substantia noxium. 63. 64
Coxendix morbus longus. 24
Cubandi modus nocentissimus supinus. 60
Cucurbitarum usus in morbo comitiali curando, qui ab aliqua corporis parte proueniat. 97
Curandi communissimus scopus & primus qui. 58
Curandi rationes in comitiali morbo quales. 58
Curandi rationes a quibus desumantur. 58
Curandi rationes in comitiali morbo an exequi ualeamus. 58
Cutim palpitationem pati. 87
Cruditatem sententiantes notæ 35
Cruditas uitanda cum in omni morbo, tum uel maxime in comitiali. 62

D
Draco Hippocratis filius. 18
Deianiræ& Herculis fabulæ commentum. 53
Democritus philosophus ac medicus insignis. 1
Democriti de animi perturbationibus præclarum dictum. 61
Democriti de Venere sentètia. 61
Democriti de quibusdam abditis remedijs sententia. 94
Desipientiæ caussa ex astrorum motu. 18
Destillationú effectrix caussa. 30
Destillationes in quorum uentorum mutationibus fiant. 32
Diacantharidos medicaméti usus in comitiali malo abigèdo facto ab aliqua parte corporis. 96
Dialogorum loquacitas. 57
Dialogorum laus. 57
Dialectica an medicæ facultati deseruiat. 1
Dialecticã sine medicinali arte plerunque obesse. 1
Dianacardor medicamentum comitialibus optimuns. 88. 89
Dicendi quodque genus suú habere modum. 57
Diei diuisio antiqua. 69
Dietetice quid fit. 62
Diuinum in morbis quid fit Hippocrati. 5
Diuini morbi qui dicerentur. 4
Doloris caussæ quæ. 37
Drusus popularium Tribunorum clarissimus comitialis quomodo curatus. 95

E
Ebrietatem discutit brassica. 64
Eclegma Alexãdri comitialibus utile. 87
Eclegma eiusdé ez Pæonia ad eundem affectum. 89
Eκσασις   quid Aristoteli. 16. 18
quid Diuo Hieronymo, quid Theodoro Gazæ. 17
Ephialthes morbus qui, et eius caussa. 14
Ephialthes comitialis nuncius. 14
Ephialthis casus. 36
Aegyptium medicamentum comitialibus utile. 88
Elaterium quum bilem purget, an ét pituitam a cerebro ducat. 90
Elaterium per mares trahendi methodus. 90
Elephantis iecur assum comitiales adiuuat. 95
Elephantiasis herculeus morbus dictus quare. 3
Elixa, & assa qua ratione humectare dicantur. 67
Elixa omnia comitialib° noxia. 67
Empedocles philosophus ac medicus clarissimus. 1
Emphythi Hieræ descriptio, & usus. 80
Empyricorum quorundã impudentia. 2
Empyricorú rerum caussas ignorãtium errata. 1
Emprostotoni conuulsio quare difficile discutitur, uel non discutitur : comitiales contra facile, & cito. 44
Eπιληψια   quid fit, & unde dicebatur antiquitus. 3
Eπιληπτικοι  qui. 3
Eπιληπτιζω   uerbum. 3
Eπιληψια μικρα ησην ουσια   7
Eπιγγυνεμα   quid. 9
Epithymi facultas. 86
Equi an comitiales fiant. 33
Equorú lichenes, lac comitiales adituuant. 93
Erasistrati sectatorú de brassica sententia. 64
Erasistrati sententia de naturalibus balineis pro comitiali morbo abigendo. 97
Eryngisradix comitialib° utilis. 95
Eρριον   comitialib° benefaciès. 86
Aetas quæ magis comitiali obnoxia 37.
Aetates omnes an comitiali malo sint obnoxiæ. 27. 28
Aetatis mutatio comitialem morbú finit. 51
Aethites lapis comitialib° utilis. 89
Eurypus. Euboicus 11
Euripidis de Venere dictum. 61
Eυσομακος   quid. 97
Exhalationes in somno multæ, in uigilia paucæ. 11
Eξανθρωποι   homines qui. 44
Exercitationis & ueris similitudo. 31
Exercitationis in pleno corpore noxa. 59
Exercitationum usus. 60
Exercitõnis probæ obitæ munus. 61
Exercitationis methodus. 60
Excrementa corporis quæ dicantur. 61
Experientia & ratio inueniendorú medicamentorum instruméta. 1

F
Fabæ esitatæ noxa. 62
Fhalangiorum ictutotú uitiari corpus. 29
Fames cohibenda in comitiali morbo. 61
Farina triticea uetus noxia quare. 65
Fasiani caro primi ordinis in coctione. 65
Flatuosi cibi comitialibus uitãdi. 64
Flatuum per sedem excretio puerorum comitialium medela. 81
Flauij Baptistæ lani laudes. 35. 57
Franciscus Hunulphius iurisconsultus. 57
Franciscus Petrarcha comitialis, et melancholicus. 16
Febres diuersi generis quare fiant. 20
Febres quædam longæ comitialem morbum terminant quare, & quomodo. 51
Febricitantes quare plurimum somniant turbulenta. 37
Fel Cameli ] comitialibus subue-
Testudinú   ] nit. 93. 95
Feminas minus hominibus aflict comitiali malo, & si afficiantur, grauius ægrotare. 30
Feminarum temperatum qualis. 31
Feræ caro eodem serro, quo homo occisæ comitialib° auxiliatur 94
Fernelij sententia de comitialis morbi caussa : & eius improbatio. 12. 14.
Fernilij laus. 23
Fætus adhuc in utero existens comitialis. 28
Phrenitis ex cubandi mó supino 60
Fibrinum coagulú comitialibus subuenit. 93
Fibrorum ingenium in præripiendo comitialibus remedio. 93
Ficus arida comitialibus utilis. 64
Ficini erratum de comitialis sopore accessione peracta facto. 92
  Philosophia quid fit. 7
  Philosophia an medicinæ deferuiat. 7
  Philosophos plurimos antiquos medicinæ professores. 1
Fricandi tempus in adultioribus comitialibus. 86
Frictionum usus. 60. 61
Frictiones crudis infantibus, & alijs priusquam cruditas dissipata fuerit uitandæ. 85
Φοβος quid Hippocrati. 17. 37
  Phormio peripateticus qui, & eius de re militari coram Annibale oratio. 34
  Phormiones multi hodie. 34
Fulicæ crudum cor comitialibus subuenit. 34
Fulgura comitiales excitant accessiones. 60
Furoris caussa, & notæ. 40
Fluxionis caussa quæ. 49
Fructus qui noxij, & qui minus in comitiali morbo. 64

G
Gagatis lapidis odoratus comitiales parit accessiones. 81
Galbanum comitiales ab accessione liberat. 90. 96
Galenus summæ uir authoritatis. 2
Galeni sententia de caußis comitialis mali. 13
Galeni sententiæ declaratio de cerebri intemperie, quæ non fit caussa comitialis mali. 14
Galeni & Auicennæ differentia de loco, in quo comitialis morbus fieri solent, et concilium. 22
Galeni inconstantia in recensendis attoniti morbi casibus, & comitialis, & concilium. 23. 24
Galeni sententia de comitialis mali longitudine. 24
Galeni, Plinij, Razæ dißidium de coturnicibus. 33. et Auicennæ. 67
Galeni dißidium an comitialis affectus in paralysim definat, & concilium. 52
Galeni et Auicennæ dissidium de columborum carne, & eorum concilium. 65. 66
Galeni & Zoar sententia de animátium carnibus quanto tempore præmortuæ esse debeant, priusquam esitentur. 68
Galeni & Actuarij sententia de cenæ ac prandij quãtitate. 68. 69
Galeni incostãtia de oxymelitis cõpositione, & consilium. 78
Galenus primus hoc nomé ρυπτικον inuenit. 79
Galeni dißidium de obstructione auferenda a craßis léttsq; succis facta & concilum. 79
Galeni Hieræ usus, et descriptio. 80
Galeni experientia de pæonia collo suspésa in comitialibus pueris. 91
Galli gallinacei testes comitiales adiuuant. 94
Gallinacei capi ] primi ordinis in catone carnem habent ueluti & Gallinæ. 65
                pulli ]
Gallij Victoris doctrina, & eius in Mathematicis ingenij acumen, et exercitatio. 18
Gargarizatu quæ prosint medicaméta comitialibus, & eorum methodus, & cathalogus. 87
Glans ex albo ueratro ad uomitum proliciendum comitialibus. 76
Grammatici comitialis exèplum. 7
Grauedines in ualde fenibus non cócoqui. 29
Genitale semen uitiatum Podagræ caussa. 34
Genitale semen uitiatum comitialis mali caussa. 34
Genitale semé ab omni corporis parte procedere. 34
Genitalis seminis inuita excretio comitialis acceßionis nota et cuius: & eius caussa. 46. 47
Gentilis Fulginatis laus. 9
Gestum in scena agere spectãte Roseto : proverb. 57
Gregorius Amianius medicus præclarus. 56
Gubernator usu non eloquentia fieri folet. 57
Gruis caro sexti ordinis in coctione. 66

H
Hebeni indicæ decopctum comitialibus utile. 89
Hædi caro probatissima inter quadrupedes. 65
Hemicraniam calidam in senecta dissidium plerunque posse. 30
Hæmorrhoidum suppressio comitialis mali caussa. 61
Herculis & Deianiræ fabulæ commentum. 53
Herculeus morbus qui, & quare ita dicatur. 3
Herculem ob iram Iunonis nouercæ herculeo morbo captú fuisse qui dicant. 5
Hercules melancholicus, & furens. 16
Herculem ob furorem filios interemisse. 16
Herculem ab Anticyræo melancholia curatum. 16
Hercules pictus tristis infaniæ pœnitentia. 16
Herculem uaticinio eorú fuisse. 49
Herculis mors, & eius morbi. 53
Herculis morienits querela in Senecæ Hercule œteo. 54
Herculis ploratus in Sophoclis Trachinijs. 53
Herodotus author libri de flatibus. 13
Hydropici comitiales ìcurabiles. 55
Hyeme pituita uiget quare. 67. 59
Hiera ex colocyntide comittalibus utilis. 80
Hieræ, Ruffi, Iusti, Archigenis usus in comitialibus, & eorum descriptio. 80
Hiera simplex Gal. quali stomacho utilis. 97
Hieræ descriptio in comitiali malo. 87
Hieram ex colocynthide pueri non nisi momentum ferunt. 86
Hilaritas comitiales miseros reddit. 61
Hippocratis cous, & eius laudes. 1
Hippocrates primus medicinam ab studio sapientiæ separauit. 1
Hippocratis liber de sacro morbo, et quare illum scripsit. 3. 5
Hippocratis de puerorum conuulsione sententia : & eius loci declaratio. 4
Hippocratis exéplum de uteri strãgulatu comitialis mali persimili. 8
Hippocratis locus Galeno declaratus. 16
Hippocratis sententia de comitialis morbi longitudine. 24
Hippocratis dissidium an iuuenes comitiales fiant, & concilium. 28
Hippocratis & Pauli dissidium an decrepiti comitiales fiant, & eorum concilium. 30
Hippocratis loci declarati de corporis torpore, linguæq; in continentia in comitiali morbo. 39. 40
Hippocratis in aphorismis locus declaratus. 73
Hippocratis locus alius declaratus. 74
Hipophæsthi succus comitiales purgat. 96
Hiposelinon comitialibus noxiú. 64
Hircinum iecur comitiales accessiones suscitat. 62. 96
Hirudinum usus in comitiali malo ab aliqua corporis parte proueniente 98
Hysopi decocti usus probatissimus in comitiali morbo. 86. 87
Homerus uetustifsimus author. 5
Homeri de Bellerophonte sententia. 18
Homo uel solus uel maxime comitialis fit. 29. 32
Hominis saliua ieiuni in primisq; biliosi scorpioni uenenum. 21
Hominis iecur comitiales sanat. 94
Humi decubitus comitialis mali præcedens caussa. 59
Humida qualitas ex fui ratione nullum parit dolorem. 37
Humorum permixtio uarios producit morbos. 15
Humoris noxij natura, & locus in quo residet, perdiscendus. 97

I
IANI Fernelij sententia de comitialis mali causfis 12. et eius improbatio. 14
Iani Baptistæ Flauij laudes. 35. 57
Ianus Baptista Theodosius medicus clarifsimus, & euis obseruatio. 33
Iani Baptistæ Sichicælij laus. 57
Iaspis digito gestatus comitiales adiuuat. 90
Iχωρες quid sint. 98
Yδροφοβος qui morbus. 21
Iecur humanú comitiales sanat. 94
Iecur palpitationem pati. 41
Iερος νοσος qui morbus. 36
Illinctus ad comitiales. 88
Incubo qui morbus, & eius caussa. 13. 36
Incubo quare nocte ingruat. 36
Incubonis caussa materialis. 36
Incubo ex supino cubandi modo. 60
Iinfantes comitiales quomodo et qui bus, & quando lauandi. 85
Infantes nuper editi quare non somnient. 37
Infantium comitiale malum infra no num mensem iudicari. 51
Infantes qui sunt Hippocrati. 28
Insomnia turbulenta quibus ætatibus plurinum fiant. 78
Insomnia turbulenta comitialis acceßionis præcedentes notæ. 37
Intemperies frigida atque humida obliuionis in comitiali malo caussa. 37
Intestina uim etiam concoquendi habere. 75
Intestina palpitationem pati. 41
Ira quid fit, & eius duplex notatio 38.
Ira comitialibus hominibus quare fiat. 38
Hρακλεως ψορα. prouerb. Suidæ dilucidatum. 53
Italicæ balineæ quæ, et quot, & earian facultates. 99
Iudutales notæ quæ. 35
Iuglandes nuces, & earum facultates, & noxa. 64
Iulianij oxymelitis usus, & descriptio. 87
Iuméta comitialiter prolabi ex Rhododendri cibo. 33
Iusti hieræ descriptio. 80
Iuuenes an comitiales fiant. 28
Iuuentus quæ ætas. 28

L
LACERTA uiridis comitiales ad iuuat. 94
Lactis improbi notæ, & noxæ. 85
Lapidis armenij usus in comitialibus. 92
Lapides abluendi methodus. 89
Laser comitiales adiuuat. 89
Lauræ uirginis sacræ Diui Augustini Canonicorù familia comitiali malo affectæ ob stomachi nimium sensum exemplum. 41
Lapilli in hirundinum pullis dissectis reperti comitialibus utiles. 96
Lenimen in comitiali acceßione, quid. 45
Lepidij usus in comitiali malo ab ali qua corporis parte facto. 97
Leporis coagulum pulmonesq; ad seruati comitiales adiuuant. 93
Leporis caput, cerebrum, caro tremulis subuenit. 66
Lethargus ex cubandi modo supino 60.
In Lethargo sanguis mittendus. 71
Λευκανιν quid Homero. 82
Leoniceni Laus. 28
Leoniceni halucinatio. 28
Liber de Lumbricis aluum occupantibus editus inuito authore. 9
Liber de flatibus an fit Hippocratis. 10. 13
Librum de comitiali morbo scribendi occasio. 3
In Libro de cõitiali morbo quo scribendi genere usus author. 3
Lingua incontinens quæ fit, & dicatur, & eius incontinentiæ caussa. 38
Lingua incontinens quare comitialibus fiat. 38. 39
Linguæ neruorum anathomæ. 38
Linguæn quare commordeant comitiales. 39
Linguæ carnis substantia qualis. 39
Linguæ magnitudinis ratio. 39
Linguæ incontinentia melancholiã prænunciat. 34
Lien palpïtationem patitur. 41
Lienis palpitatio cuius comitialis mali differentia nota fit. 31
Lisandri Lacedæmonij morbus, & mors. 17. 53
Lixiuium pro comitialium capite abluendo. 88
Loci præcipitis conspectus comitiales suscitat acceßiones. 57
Lotiones quando pueris comitialibus faciendæ. 85. 86
Lothus comitiales adiuuat. 95
Ludibria noctis qui morbus. 14
Lumbrici intestinorum comitialis caussa. 9. 43
Luna flante austro hebetior. 32
Lunam comitialis acceßionis caussam esse ex Zoar sententia. 45
Lunaticus morbus qui. 4
Lupinos aqua maceratos dulcescere, Zenonis dictum. 68

M
MACROCEPHALI qui, & ubi locorum. 34
Magdalenæ exemplum comitialis lege consortij a pedis pellice factæ. 8
Maior morbus qui Celso. 4
Maluæ decoctæ succus comitiales adiuuat. 95
Mανεια quid. 16
Manus quare conuellantur in comitiali accessione. 44
Mater puerorum qui morbus. 4
Materia frigida quibus concoquenda in comitiali malo. 77
Materiales comitialis morbi caussæ quæ. 30
Materia morborum quot & quibus modis auferatur. 70
Materia morborum quot modis retrocedat. 70
Mathia uirgo sacra e Diuæ Claræ familia, melancholica, et comitialis. 17
Matricis suffocatio comitiali conuulsioni persimilis Paulo quare. 8. 9
Matricis suffocatio per circuitú mouetur. 8
Matricis præfocationis duplex differentia Auicennæ, & eius locus declaratus. 8
Matronia ouis quæ Zoar. 33
Maumethes Orientis rex comitialis, & eius commentum, & regni initium. 6
Medendi ratio duplex. 58
Medendi ratio naturæ facilitatè sequi debet. 85
Medendi usus frequens multa docet 58
Medicus usu non eloquentia fieri solet. 57
Medici prudentiæ propriú. 58. 62
Medici munus esse, ciborum potuúque qualitates exacte cognoscere. 62
Medicis præceptis quare ægroti iniquo animo pare aut. 2
Medica ars an uti debeat dialectica ac philosophia. 1
Medica ars philosophiæ coniuncta omnes fere morbos depellit. 2
Medica ars rectissima, atque honestißima. 1
Medica artis initium. 1
Medica ars experimentis primum orta. 1
Medica ars sapientiæ pars olim. 1
Medica ars olim despecta quare. 2
Medicam artem ad omneis spectare, eáq; uitam iucundam fieri. 2
Medicæ artis usus ingens. 2
Medicinæ fides adhibenda. 2
Medicus Hippocratæus qualis. 1
Medici nulli olim. 1
Mediocorum philosophantium errata in corporibus curandis. 1
Medocorú imperitorú audacia. 35
Medici ex urbe expulsi olim quare 2.
Medicus circa quæ uersetur. 2
Medici excellentis conditiones. 2
Medicamentorum inueniendorum instrumenta duo : & quis ea inuenit primus. 1
Medicamention purgans conuulsis pueris utile. 82
Medicamenta purgantia comitialibus idonea. 80. 81
Medicamentú comitialib° utile. 88
Medicamenta purgantia, & roborantia non recès parata, sed post mensem saltem, aut maius etiam tempus offerenda. 89
Medicaméta ualidiora leuibus commixta mitescere. 85
Medicamento purgante in magnis morbis post uenæ sectionem usu exigente utendum. 74
Medicamentum nullum adeo salubre, quin aliqua ex parte noxiú fit. 75
Medicamenta auribus indita, quæ ratione cerebrum roborent. 85
Mediocritas aurea. 61
Melancholicæ duo prima genera. 6
Melancholia præcordialis quæ. 7
Melancholicus humor secúdus post pituitosum materialis comitialis morbi caussa. 10
Melancholici solitarij quare. 18
  Melancholici plerunque comitiales quare, & quomodo. 16
Melancholiæ notæ timor & mæstitia. 18
Melãcholia ex hæmorrhoidum suppreßione. 18
Melancholici quare plurimú somniant turbulenta. 37
Melancholicus humor grauis. 38
Melancholici morbi futuri notæ. 40
Melancholica præcordialis ex palpitationes præcordiorum, & lienis. 41
Melancholicæ mentis commotiones prauæ quare. 55
Melanthij usus pro naribus purgandis Galéo familiarißimus. 89. 90
Melanthinum unguentum balsami uices gerere. 88
Mellis rosacei in comitiali concoquendo morbo noxius usus. 38
Mερικα medicamenta quæ. 88
Mæroris in comitialibus caussa. 36
Merularum caro secundi ordinis in coctione. 66
Ad Memoriæ iacturam medicamentum. 88
Mensa secunda noxia quare. 63
Mentham cerebro prodesse quo modo. 77. 78
Menstruarum purgationú suppressio comitialis morbi caußa. 61
Menstruus mulieris sanguis comitiales adiuuat. 95
Mesuæus quare sectionis uenæ in comitiali morbo faciundæ nõ meminit. 71
Metaphrenon quod. 82
Milui iecur comitiales adiuuat. 2
Morborum curatu contumacium caußas qui refunderent ad Deum. 2
Morbus nullus sacer. 2
Morbum nullum præcantationibus curari. 2
Morbus longus an acutus. 24
Morbus omnis an habeat initium & quomodo præcipiatur. 26
Morbi longi curatio instabilis quare. 58
Morbos sola uictus ratione rite seruata persæpe curari. 62
Morbos curandi primus scopus, secundus, & reliqui. 70
Morbo cuique magno sanguinis missio conuenit. 70
Morbi ex plenitudine quomodo & quibus fiant. 18
Morbi cõnutriti qui, & quo modo dissoluantur. 29
Morbos calidos in senectute plerunque dissolui. 29
Morbi quum per æstaté magis grassentur, cur qui hyeme fiunt, grauiores sint. 31
Mωροσις quid, & eius caussa. 36
Mortales quibus rebus homines sese esse cognoscant. 61
Mulieris uteri strangulatu, comitialíq; conuulsione laborãtis exemplum, atque eius curationis ratio. 8
Mulieres pauidæ magis, quàm homines. 43
Muliebris natura qualis. 43
Musculos palpitationé perpeti. 41
Mustelæ cerebrum, sanguis, uentriculus, testes, uulua, iecur sine felle, comitiales adiuuant. 93
Muti cur siant comitiales dum conuelluntur. 46

N
Napy propria substantia cerebrum afficit. 63. 64
Nαρκωδες quid græce. 92
Nardus gallica uemitum citat. 76
Naturæ infirmitas laßitudinem, uoluptatesq; parit. 61
Nεος quid significet. 28
Neotericorum rationes improbantium clysteres æres in comitialibus. 73. 74
Neotericorú improbata snìa de spumæ ortu inter comitialis conuulsionis initia & apparitione. 47
Nerui quare pauci stomachum pertingunt. 41
Neruorum resolutio succedens comitialem morbum terminat quare. 51
Neruorum temperamentum. 77
Nicearchus pictor Herculè pinxit tristem insaniæ pænitentia. 16
Nυκτοποριαι quid sint. 61
Nigri huumoris cõcoctio qualis. 66
Nomina quare non nisi post septimum diem pueris imponebantur. 4
Notæ comitialis morbi, & earum differentia. 35
Noui aliquid in re medica semper reperiri. 66
Nox inquieta comitialis conuulsionis præcedens nota. 40
Nox somni tempus. 40
Nux myrepsica, et eius facultas. 78

O
OBLIVIO comitialis morbi nota. 37
Obliuionis in comitiali morbo caussa. 37
Obliuio attoniti & Lethargie præcedens nota. 37
Obliuiscerentur quare quidã suorum nominum in pestilentia. 37
Obstructionis caussæ. 9
Ocij incommoda. 60
Oculi cur uni maxime homini deprauentur. 29
Oculorum suffusionis caussæ. 39
Oculi cur distorqueantur in comitiali conuulsione. 44
Odores omnes ad ærem referri. 59
Odores cum boni, tum mali comitialis conuulsionis caussa, quare. 59
Oenanthariorú compositio, & usus in comitiali morbo. 89
Oenanthini usus multiplex. 89
Olei facultas ad uomitum ciendum, & aluum sollicitandam. 75
Oλιγαρισια quid. 61
Oιειρογονος quid. 40
Opistotoni conuulsio quare difficile, uel etiam non discutitur, ueluti comitialis. 44
Opobalsamú comitiales arguit. 96
Oribasij de iuuenum ætate sententia. 29
Organi usus in capitis frigidis affectibus. 78
Os comitialium puerörum conuulsorum quomodo apertum teneri debeat, et quare. 83
Ossa an palpitationem patiantur. 41
Oßifragi auis crematæ cinis comitialibus subuenit. 94
Oßium combustorum omnium crematorum, atque in primus humanorú cinis comitiales adiuuat. 90
Oues an comitiales fiant. 32. 67
Ouium comitialium cognitio. 33
Oxymeli comitialium potus, et eius parandi methodus. 68. 77. 78
Oxymeli neruis obesse. 77
Oxymeli medicamentum tantum, nõ cibus. 79

P
PALLOR in pueris conuulsionem præsagit. 38
Pallor faciei ob iracundiam quare fiat. 38
Pallor quem humorem prodit in corpore. 38
Palumbi caro tertij ordinis in coctione. 66
Palumbus quid fit. 66
Palumbi carnis usus in comitiali malo. 66
Palpitatio uentriculi comitialis ex stomacho facti nota. 40
Palpitatio uentricul cuius facultatis imbecillitatem notet. 40
Palpitatio an stomachi, an uentriculi casus fit. 87
Palpitatiõis præcordiorú caussa. 41
Palpitatio quibus & quot corporis partibus fiat. 41
Panacis heraclæ radices comitialibus utiles. 95
Panis optimi conditiones. 65
Papaureris heraclei semen comitialibus utile. 95
Pars corporis, in qua uenenata materia diciresedit, quare a ueneno illo non inficiatur. 21
Partes supernas inferiores excedere magnitudine in prima ætate quare. 11
Passerum paruorum, & turriculorú caro secundi ordinis in coctione. 66
Passeres an comitiales. 33
Παθογνομονικαι notæ. 35
Pauonis caro quarti ordinis in coctione. 66
Pauoris incommoda quanta & qualia. 43
Pauor quibus ex morbis hominibus ingruat. 43
Pauoris caussa in puerulis dormiètibus ex Aristotele. 37
Paulus Aegineta summus uir. 2
Pauli Aegin.locus declaratus de cõuulsione, morbóq; comitiali. 24
Pauli dißidium & Hippocratis an decrepitii comitiales fiant, & eorum concilium. 30
Pauli Aegin. mirus ordo in capite de morbo comitiali. 35
Plantago comitalibus utilis. 94
Platonis scribendi mos obsoletus. 57
Pecudum epotus sangùis comitialibus subuenit. 93
Pectoris uitijs amara utilia. 79
Παιδιων νοσημα qui morbus. 4
Pelops Galeni magister, & eius de tertia comitialis mali diffcèrtia sententia. 19
Pœonia comitialibus utilißima. 91
Περιαπτα medicamenta quæ. 65
Perdicus caro primi ordinis in coctione. 66
Perniciosa sine signis leuantia, lethælia. 23
Pertinacia iuuantis malum per sæpe corporis uincit. 89
Pes suderatus absque ulla præcedente caussa manifesta. 20
Pestem græcorum exercitum inuasisse ob iram Apollinis, qui dicant. 6
Pestilentia a Thucidide descripta. 36
Petri Abani halucinatio in primum trigesimi secti problema Aristotelis. 17
Peucedani indicis nidor comitiales arguit. 92
Precãtationes nihil ad curãdos morbos facere. 2
Præcordiorum palpitatio comitialis morbi nota. 41
Præseruandi ratio a comitiali malo. 58
In Præseruatione quid agendum. 59
Pineæ nuces, & eærù qualitates. 64
Piperitis comitialibus utilis. 95
Pyrethri facultas, & usus in comitialibus. 82
Pisces comitialibus noxij. 63
Pythagoras philosophus, ac medicus. 1
Pituitosi cibi qui, & quando et quatenus sumendi. 64
Pythiæ Apollinis responsum pro comitiali morbo abigendo. 92
Pitiuitam hyeme progigni. 67. 59
Pituita grauis humor. 79
Pituitosi humoris concoctio, & purgatio. 70. 81
Pituitæ generationis modus ex Aristotele. 30
Pituita latius sumpta quid significet. 15
Pituita an in uentriculo progignatur. 15
Plinij sententia de coturnicum carne & eius cum Galeno, Raze, & Auicenna dißidium. 33. 67
Ψυδρακια quæ pustulæ. 89
Podagræ caussa una semen uitiatum. 34
Pompeius ne fui ipsius comminiscebatur. 36
Pompeij exemplum, in quo omnes fere comitialis morbi notæ spectabantur. 51
Pontani sententia de puerorum morbo comitiali falsa. 17
Populi nigræ semen comitialibus utile. 95
Πορος quid Aristoteli. 11
Πορος felleus a bile feruentissima non peruritur quare. 21
Portulaca comitialibus utilis. 95
De Potus ac cibirõne quæ & quot quærantur. 62
Potus duplex i morbis differètia 68
Profectum tempore expleri. 81
Prognosticæ notæ quæ, & quot. 35
Prorrhiticus liber cuius fuerit. 18
Psoram uniuersi corporis comitialè morbum terminare. 51
Psora curatu contumax. 53
Ptolemæi sententia de caussa morbi comitialis. 18
Puberes comitiales ætatis mutatione liberari. 51
Puellorum lactètium comitialium curatiua methodus. 81
Pueri comitialis melancholici temperamento curatiua methodus. 86
Pueri quare statim experrecti rauci fiant. 85
Pueri quare expergefacti quæ intueantur, fallantur. 85
Pueri quare expergefacti neq; clamare neque currere facile possunt. 85
Pueri comitiales intra septimum annum iudicantur. 51
Puerorum comitialium in accessione futura statim mores. 44
Puerorum morbus qui. 28. 38
Pueri quo tempore magis fiant comitiales. 28
Pueri quare comitiales plurimum fiant, ex Aristotele. 11
Pueri quales comitiali in primis morbo capiantur. 3
Puerilem ætatem μανεια haud sane laborare. 17
Pulegij usus in capitis frigidis affectibus concoquendis. 95
Pulsuum ratio in comitiali cõuulsione. 50
Pustularum ex synapismo factarum curatio. 89
Pluuium tempus attonitos ac uertigines parere. 59
Plutarchi testimonium de capris comitialibus. 33
Pruna Syriaca, Hibericaq; quæ, & eorum usus. 64

Q
QVARTANA febrium longissima. 51
Quartani circuitus caussa. 40
Quartana correptos cõuulsionibus non capi. 51
Quartana quam conuulsionem curet. 51
Quartana quod comitialis morbi genus curet. 52
Quæstionem de cena ac prandio uberius alibi tractari. 69
Quinque folij folia comitiales adiuuant. 95
Quinti Sereni de comitialis morbi caussa sententia 4

R
RADICVLA comitialibus noxia. 64
Rafanus comitialibus noxia. 64
Rationes curandi a quibus desumuntur. 58
R ationes curandi comitialem morbum quales, & an eas exequi ualeamus. 59
Ratio inueniendorum medicamentorum instrumentum. 1
Raucedines in senioribus non concoqui. 30
Razæ dissidium, Plinij, Galeni, & Auicennæ de coturnicibus. 33. 67
Razæ experientia & doctrina. 66
Razæ disisidium, et Actuarij de cenæ, ac prandij quantitate & cõcilium. 68
Razes quare sectionis uenæ in comitiali morbo faciundæ non meminit. 71
Regiones frigidæ, & humidæ comitialis mali pracedètes caussæ. 59
Remediorum morbo cuipiam admouendorum scopi. 70. 71
Remediorum certa quantitas neque scribi, neque dici potest ; artificiosa tamen quadam coniectura acquiritur. 91
Remediorum, quæ latenti quadam natura agunt, ad comitialeis affectus cathalogus. 91
Remedia abdita quorundam impudentium medicorum ridicula. 34
Renum dolor morbus longus. 24
Renum calidos affectus in senecta plerunque dißolui posse. 30
Repulsio cui comitialis mali differentiæ fit ex usu. 77
Resolutos pyrethro iuuari. 92
Ρυνεγχυτα quæ sint, & quare comitialibus utilia. 77
Ρυπτικον quid. 79
Rhododendron comitialem morbu iumentis parere. 33
Roris marini omnium generum semen comitialibus utile. 94
Rufii Ephesii Hieræ usus, descriptio, & de ea Scribonij sententia. 81. 90
Rugitus quid Auicennæ in comitiali conuulsione. 45
Rutæ syluestris decoctæ succus comitiales adumat. 95

S
Sacer nullus morbus. 42
Sacer morbus unde dicatur. 3
Sacer pro magno græcis. 3
Sacer pro execrabili latinis. 3
Sacra ancora quæ. 3
Sacrum mare quod. 3
Sacra domus quæ. 3
Sacra nox quæ. 3
Sacrum os quod. 3
Sacerrimus homo qui. 3
Sadoletus Cardinalis amplißimus, & eius scribendi mos. 57
Sagapenium comitiales adiuuat. 94
Sal purgatorius Actuarij, & eius usus, atque descriptio. 81
Salsa comitialibus utilia. 63
Saluiæ usus in concoquendis capitis frigidis affectibus. 78
Samij lapidis ramenta comitialibus utilia. 92
Sanguinis mißio in comitiali morbo an fit ex usu. 71
Sanguinis mittendi impedimèta. 71
Sangius an in omni morbo mittendus. 67
Sanguis humanus recens potus comitialibus subuenit. 94
Sanguinis nomine quæ contineantur. 15
Sanguinis eruptiones, quæ statis tèporibus fiunt, siticulosæ difficiles, ac exoluentes si sanguinem non effuderint, in comitialem morbum finiunt. 18
Sanguinis sputù morbus longus. 24
Scammoniæ facultas qualis, & an morbis frigidis fit ex usu. 72
Scammoniã purgare comitiales. 95
Smaragdus collo suspensus comitiales adiuuat. 91
Spartiatarum mulierum mos in lauandis pueris. 81
Staphylini radix comitiales adiuuat. 94
Secantium medicamentorum, & abstergentium differentia. 79
Secantia medicamèta qualia et qui bus utilia. 94
Secunda mensa semper inutilis. 64
Selinitis lapis suspensus comitialibus utilis. 92
Semen genitale cohibitum ueneni æmulum. 20
Senes qui sint Hippocrati. 27
Senes an comitiales fiant. 29
Senes rarius iuuenib° ægrotare. 29
Senes delyros Annibali. 34
Sensus communis sedes. 21
Septemtrionalibus comitialis morb'quare non fiat. 33
Septum transuersum palpitationem pati 41
Serapia adultioribus comitialib° idonea. 81
Serapium ex decocto betonicæ, & eius parandi methodus. 82
Serapia quomodo, & quo tempore propinanda. 79
Sereni de comitiali morbo sententia. 4
Serpylli usus in concoquendis frigidis capitis affectibus. 78
Serum lactis comitiales purgat. 95
Sereatio spumans crassa multaq; comitialis morbi nota, & cuius generis morbi. 40
Sesamæ granum comitiales adiuuat. 95
Seseleos fructus comitiales adiuuat. 95
Stecadis usus in concoquendis frigidis capitis affectibus. 78
Stellionis transinarini cinis comitialibus subuenit. 92
Stellioniun senectus comitialibus utilis. 92
Stercoris inuita egestio comitialis morbi nota : & eius caussa. 46
Sternutamenta an morbi comitialis initio fiant. 76. 77
Sternutamenta quando, & cù quibus, & quare citanda in Comitiali morbo. 81
Sternutamentum sacrum quare dictum. 6
Dum Sternutamus, quare saciem uelemus. 43
Dum Sternutamus, quare salutem inuicem imprecemur. 44
Sternutamentum & comitialis affines morbi. 6
Sicca oia uiridibus magis acria. 84
Sicca & calida edulia comitialibus utilia. 65
Sideratus pes absque ulla præcedente caussa, & euidente. 20
Scyllinum medicametum Galeni ad comitiales. 88
Scyllini oxymelitis usus in comitiali morbo. 79
Συμπαθεια quid. 10
Synapisini usus, & compositio multiplex in comitiali malo turando 91
Ex Synapi medicamenti usus in comitiali morbo ab aliqua corporis parte orto. 98
Syncope grauis ex concreto lacte in uentriculo. 20
In Syncopa cardiaca, quum magnus fit morbus, an mittendus fit sanguis. 71
Συνεδρευοντες notæ quæ. 35
Singultus caussa. 19. 42
Sinochos febris an habeat principium. 26. 27
Sitis cohibèda in comitiali malo quare. 61
Scribonij largi de Ruffi hiera sententia. 81
Smyrnium comitialibus noxiù. 64
Spirationis difficultas in comitiali facilior quam in attonito quare. 45. 46
Spirationis difficultas comitialem conuulsionem sequitur 45
Socratis dictum de cibis, potibusq; suauioribus. 62
Sol flãte austro hebetior quare. 32
In Sole mora comitialis mali caussa. 59
Solani radix comitialibus subuenit. 94
Somnus nimius malus. 60
Somnus quando utilis, et quãdo contra. 60
Somni intempestmi noxa. 60
Sommus a cibo quot horis differendus. 60
Somnus supinus nocentißimus. 60
Somnus & uenus nostræ mortalitatis indices. 61
Somni tempus nox. 40
Somni caussa ex Aristotele. 11
Somnus uencreus comitiales cõuulsiones præsagit. 40
Somnus comitiali malo persimilis Aristoteli. 11
Soporis catoches, et catalepsos morborum differentia. 22
Soporis caussa quæ intemperies 36
In Sopore morbo uox cur læditur. 45. 46
Soporis comitialis, & attoniti morborum differentia. 46
Sopor comitiales sequitur conuulsiones. 47. 48
Scorpij uenenum homini contra hominis saliua ieiuni scor, pio. 21
Scorpionum ictu totum uitiari corpus. 19
Stomachus quid. 7
Stomachi in singultu motus persimilis cerebri conuulsioni. 19
Stomachi curatio in comitialib° 97
Stomachi biliosi et curatio in comitialibus. 97
Stomacho pouitosi curatio in comitialibus. 97
Stomacho pituitosiori quæ balineæ naturales sunt ex usu. 98
Stomachi palpitatio comitialis mali lege consortij a stomacho facti nota. 41
Stomachi tumultus comitialis mali a stomacho facti lege consortij nota. 41
Stomachi erosio comitialis mali lege consortij a uentriculo factinota. 40. 41
Stomachi erosionis caussa. 41
Stomachi sensus uigens quot pariat morbos. 41
Suauia omnia edulia cur uitãda. 62
Sudorem sebrium initio leuiter ciendum. 76
Suffimenta ad cerebri comitialis roborationem. 88
Suffusionis oculorum caussa. 39
Sulphuris nidor comitiales arguit. 96
Suidæ halucinatio in Prouerb. Herculea scabies. 53
Sus mineruam docet. Prouerb. 57
Suum testes comitialibus utiles. 92
Spuma oris comitialis conuulsionis nota. 46
Spumæ generationis modus. 46
Stuporis caussa quæ intèperies. 37
Stuporis in comitialibus caussa. 39
Stupor alicuius partis corporis melancholiam præsagit. 40
Struthocameli caro quinti ordinis in coctione. 66

T
Tabes ex sanguinis suppreßione, qui aa pulmonem statis quibusdã temporibus fluere solebat. 18
Tapsia medicamentum quod, et eius usus ad comitiales ab aliqua corporis parte natos affectus. 97
Tαρσος pedis pars quæ. 97
Tragorigani usus in concoquendis frigidis capitis affectibus. 83
Temperamentum cuiusque popriù cognitu difficillimum. 58
Temperamentum comitiali morbo magis obnoxium quod. 30
Tempora comitalis morbi quomodo cognoscantur. 31
Temulenti quare plurimum somniãt turbulenta. 37
Tενοντες nerui qui. 83
Theodori Gazæ halucinatio. 4
Theodori Gazæ laus. 17
Theriaces usus antiquæ ad comitiales. 88
Thessaliorum idest imperitorum medicorum ortus. 2
Thessalus Hippocratis filius. 18
Testudinis terrestris sanguis comitialibus subuenit. 92
Tetani conuulsio quare difficile uincitur, cõtra comitialis facile. 44
Timonactis filii comitialis exemplum. 7. 8
Thymi odor comitiales ab acceßione liberat. 87
Trifolij acuti semen, & folia comitialibus utilia. 95
Tonitrua comittales excitant accessiones. 60
Topica medicamenta quæ, & eorù comitiali morbo usus. 88
Thucydidis de pestilentta quadam sententia. 36
Turdorum caro tertij in coctione ordinis. 65
Turturis caro tertij in coctione ordinis. 66

V
Vacuatio corporis uniuersi quotuplex. 71
Veneris cohibitio consuetæ comitialis mali caussa. 61
Veneris nimiæ incommoda. 61
Veneris usus quos morbos curare dicatur. 61
Veneris usus paruus comitialis morbus. 61
Venus et somnus nostræ mortalitatis indices. 61
Venus nutricis nocentißima pueris lactentibus. 84
Venenù an humano in corpore progigni ualeat. 20
Venenum in corpore genitum humano, quare nõ illico ut genitum est, hominem perdit. 20
Venena quædam lethalia reperiri, & componi a malificis quibusdã hominibus, quæ temporis quodã interuallo hominem perimùt. 21
Veneni differentia canis rabidi, & animalium, quæ ictu morsu ue uirus eiaculantur. 21
Venenum quod uni alteri alimentum. 21
Ventorum in mutationibus comitialem fieri morbum. 32
Venti ualidißimi qui. 32
Vètus omnis ualidus comitialis morbi caussa præcedens. 59
Ventriculus quattuor horis in gestù cibum coquere assolet. 69
Ventriculi fluctuationis caussa. 41
Ventriculi fluctuatio comittalis morbi caussa. 41
Ventriculum palpitationem pati. 41
Veratrù albù quibus noxiù. 75. 76
Veratrum ubi locorum tutius desumatur. 95
Veratrum album, & nigrum comitiales purgat. 95
Verbenaca comitiales adiuuat.78 89. 95
Vere humores diffundi. 59
Ver comitialis morbi ferax quare, quum fit temperatisimum. 31
Veris & exercitationis similitudo. 31. 32
Vergilij de Ephialthe sententia & Carmen. 14
Vermes e capite gregalis capræ comitialibus utiles. 92
Vertigo an idem morbus, qui & comitialis. 24
Vertigo paruus comitialis morbus. 24. 36
Vertigo hyemalis morbus. 31. 59
Vertigo comitialis morbi prænuncia, & Attoniti. 32. 35. 59
Vertiginis futuræ notæ. 39. 59
Vertigines ex aquæ fluentis conspectu. 60
Veternus communis sensus affectus proprius. 22
Veterni, & soporis differentia. 47
Vettonica comitiales adiuuat. 95
Victus ratio in comitiali malo qualis. 62. 67
Victus ratio quibus præscripta fit. 63
Victus rationis præcipiendæ summæ difficultas. 62
Victus rationis probe feruatæ usus ingens. 62
Vigilia cõmunis sensus affectus proprius. 22
Vigiliæ nimiæ incommoda. 59
Vinum in præseruatione a comitiali morbo quale. 68
Vini moderate epoti usus ingès. 68
Vinum omne somnum conciliat. 68
Vinum comitialibus noxiù. 64. 44
Vinum nutricibus modice gustandum. 85
Vincentius Frãciscucius Iurisconsultus, & Mathematicus clarißimus 18. 57
Vincentius Thomasinius uir doctus 57
Viola purpurea comitiales adiuuat. 95
Viscum quercinù comitialibus subuenit. 92
Vita anteacta in quo consistat. 58
Vitis albæ radix comitiales adiuuant. 91
Vitis nigræ caules comitiales adiuuant. 91
Vitiligo ex lethalibus morbis facta 53.
Vitiligo in capite nascens comitialè morbum terminat. 51. quomodo, & quare. 53
Vituli marini coagulum comitialibus prodest. 93
Viuerræ usus ad comitiales. 93
Vocis tardiatis in comitialibus causa. 93
Vocis impotentia in comitiali cõuulsione quæ. 45
Vox quare in comitiali conuulsione lædatur. 45
Vomitus bilioso stomacho an fit ex usu, & quomodo. 97
Vomitui figura aptißima. 81
Vomitum citandi cum ueratro methodus. 75. 76
Vomitus utilitas. 74. 75
Vomitus, si expedit, citandus in comitiali malo ante sanguinis missionem. 72
Vulturini pulli cor comitialibus utile. 94
Vulturis cor, cerebrum, iecur comitiales adiuuat. 94
Vultur fatiatus humano cadauere comitiales adiuuat. 94
Vrinæ sublimamentum uitreum comitialis morbia pituita facti nota. 40
Vrinæ inuita excretio comitialis deceßionis nota & eius caussa. 46. 47
Vrina in febrium initio leuiter cienda. 76
Vrsini testes ex equino lacte comitialibus prosunt. 93
Vsus frequens magistrorum præcepta superat. 58
Vteri strangulatus origo, casus, caussæ. 20
In Vtero progigni posse materiam ueneni æmulam. 20
Vterus palpitationem patitur. 41

X
XERIA medicamenta quæ, et eorum in comitiali malo usus. 89
Xilobalsami semen comitialibus utile. 95

Z
ZENONIS dictum de uini usu. 68
Zoar sententia de caussis comitialis acceßionis. 42
Zoar sententia de caprarum, ouitanq; comitiali morbo. 33
Zoar sententia de capitis ustione. 91
Zoar & Galeni dißidium de animãtium carnibus, quanto scilæct tèpore, præmortuæ eße debeant, priusquam esitentur. 68
Zoar diligentia, obseruantia & experientia. 65. 66
Zoar & Auicennæ dißidium de calido pane esitando. 65

FINIS.