ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ


THESAURUS
GR∆C∆ LINGU∆
AB HENRICO STEPHANO
CONSTRUCTUS

 GREC

 LATIN

 FRAN«AIS

αιμα

 sanguis, cruor

sang

αλφον

 album, vitiligo

dartre, tache, lèpre

αποπλησσω

 plecto, (af-, pro-) fligo

renverser, frapper de stupeur

αποπληξια

 apoplexia

apoplexie, paralysie, folie

εκστασις

 ecstasis, exstasis, extasis

égarement, trouble, agitation, extase

ελκος

 ulcus

ulcère, blessure, plaie

ελκοω-ω

 ulcero (ex-)

tirer (at-), traîner, blesser

επιλαμβανω

 corripio, concussio

saisir

επιληψια

 epilepsia, invasio

épilepsie, possession

επιληψις

 prehensio (ap-, re-), invasio

préhension (ap-, rť-)

επιληπτικος

 caducus, siderosus

épileptique

επιληπτος

 correptus, laborans epilepsia

attaqué, pris

λαμβανω

 capio, accipio, nanciscor

prendre

ερπης

 impetigo

dartre, herpès

λειχην

 lichen, depetigo, impetigo

lichen

λειχω

 lambo, lingo

lécher

λεπρα

 lepra

lŤpre

λεπρος

 leprosus, scabiosus

lépreux

μανια

 mania

manie

μελαγχολια

 melancholia

mélancholie

μελαγχολικος

 melancholicus

mélancolique

νοσημα

 morbus

maladie

νοσος

 morbus, languor, ægritudo

maladie

σκοτος

 vertigo

obscuritť, vertige, éblouissement, ignorance

σπλην  lien rate, bandage

τρεμω

 tremulo, tremesco, trepido

trembler

χολη

 chole, bilis

bile

ψυχω

 spiro

souffler, respirer

ψωρα

 psora

gale, lŤpre


Entrée de la Bibliothèque d'Asklépios